Kattengedragsadvies

Elke kat heeft een eigen identiteit en karakter en kan een geweldige huisgenoot zijn. In sommige situaties kunnen echter problemen ontstaan. Soms begrijpen mens en kat elkaar gewoon niet, soms is er een andere oorzaak. Het gevolg kan zijn dat de kat ongewenst gedrag vertoont. Met ongewenst gedrag bedoelen we elk gedrag van de kat dat de eigenaar niet gewenst vindt, zoals krabben, plassen waar het niet mag enzovoorts.

Hoe langer je het ongewenste gedrag of probleemgedrag laat bestaan, hoe kleiner de kans dat het de kat afdoende af te leren is. Helaas krijg je als katteneigenaar vaak tegenstrijdige of te algemene adviezen van mensen in je omgeving. Je probeert dit eens, je probeert dat eens, maar het resultaat laat op zich wachten. Dat is bijzonder frustrerend voor u en de kat kan nog sterker het ongewenste gedrag gaan vertonen.

Hier ligt de toegevoegde waarde van een geschoolde kattengedragsadviseur. Deze onderzoekt eerst uitvoerig wat de mogelijke oorzaak (of oorzaken) kan zijn en stelt dan een behandelplan op. Daarmee kunt u doeltreffend reageren op het probleem in een situatie.

Een kattengedragsadviseur is geen dierenarts. Daarom adviseren we u altijd eerst naar uw dierenarts te gaan om te controleren of er een medische oorzaak voor het probleemgedrag is. In voorkomende gevallen overleggen we ook graag zelf met uw dierenarts, bijvoorbeeld over de medicijnen of de manier van toedienen. Dit zullen we altijd na overleg met de eigenaar doen. We streven naar een goede samenwerking met alle betrokkenen.